Denne personvernerklæringen gir deg detaljert informasjon om følgende punkter:

 • Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss;
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler, kildene vi henter data fra, formålene våre med å behandle personopplysninger og det rettslige grunnlaget vi gjør det på;
 • Mottakerne som vi sender personopplysninger til;
 • Hvor lenge vi lagrer personopplysninger;
 • Rettighetene du har angående behandlingen av dine personopplysninger.

1.DATAKONTROLLER OG KONTAKTDETALJER

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

QINGDAO ALASTIN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTDer morselskapet tilALASTIN UTENDØRS.Ditt kontaktpunkt er det aktuelle selskapet i hvert enkelt tilfelle.Klikkherfor en liste over alle våre selskaper.

Alastin marine I Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong-provinsen, Kina

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. DATAKATEGORIER OG FORMÅL

Hvilke datakategorier vi behandler og til hvilket formål

 

2.1 Rettsgrunnlag

EUs generelle databeskyttelsesforordning er opprettet for å gi en juridisk rett til beskyttelse av dine personopplysninger.Vi behandler dine data utelukkende på grunnlag av lovbestemmelsene.

 

2.2 Dataene vi behandler og kildene vi henter dem fra

Vi behandler personopplysninger som utleveres til oss i forbindelse med våre forretningsaktiviteter av ansatte, jobbsøkere, kunder, eiere av våre produkter, distributører, leverandører, potensielle kunder med interesse for våre produkter og våre firmadetaljer, samt andre forretningsforbindelser;slike data er adresse og kontaktdetaljer (inkludert telefonnumre og e-postadresser) og jobbrelaterte data (f.eks. spesialiteten du jobber i): navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer, stillingstittel og arbeidsplass.Vi behandler ikke sensitive ("spesielle") datakategorier, med unntak av data fra ansatte iALASTIN UTENDØRSog jobbsøkere.

 

2.3 Våre formål med å behandle personopplysninger

Vi behandler personopplysninger for følgende formål:

 • Forretningsrelasjoner med våre kunder og leverandører
 • Registrering av våre produkter
 • For å sende informasjon til våre aksjonærer
 • For å sende informasjon til potensielle kunder som er interessert iALASTIN UTENDØRS
 • For å oppfylle offisielle og juridiske krav
 • For å drive salgsaktiviteter for vår nettbutikk
 • For å motta informasjon via våre kontaktskjemaer
 • For HR-formål
 • For å velge jobbsøkere

3. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSMOTTAKER

Mottakere som vi sender personopplysninger til

Når vi har mottatt data for behandlingsformål, sender vi aldri disse dataene til tredjeparter uten å ha innhentet uttrykkelig samtykke fra den registrerte eller uten uttrykkelig å kunngjøre slik dataoverføring.

 

3.1 Dataoverføring til eksterne prosessorer

Vi sender kun data til eksterne behandlere dersom vi har inngått en avtale med dem som oppfyller lovkravene for kontrakter med behandlere.Vi sender kun personopplysninger til databehandlere utenfor EU hvis det er en garanti for at deres databeskyttelsesnivå er passende.

 

4. OPPBEVARINGSPERIODE

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi sletter personopplysninger som kreves av det rettslige grunnlaget vi utfører databehandling på.Hvis vi lagrer dataene dine på grunnlag av ditt samtykke, sletter vi dem etter oppbevaringsperiodene som er kommunisert til deg eller som du har bedt om.

5. RETTIGHETER TIL DATAEMNE

Rettigheter du har krav på

Som datasubjekt som er berørt av databehandling, har du rett til følgende rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven:

 • Rett til informasjon:På forespørsel vil vi gi deg gratis informasjon om omfang, opprinnelse og mottaker(e) av lagrede data og formålet med lagringen.Rull ned for å finne skjemaet for forespørsler om informasjon.Hvis forespørsler om informasjon er for hyppige (dvs. mer enn to ganger i året), forbeholder vi oss retten til å kreve et utgiftsrefusjonsgebyr.
 • Rett til retting:Hvis feil informasjon lagres til tross for våre anstrengelser for å opprettholde nøyaktige og oppdaterte data, vil vi korrigere den på din forespørsel.
 • Sletting:Under visse forutsetninger har du rett til sletting, for eksempel hvis du har fremsatt innsigelse eller dersom data er innhentet på ulovlig vis.Dersom det er grunnlag for sletting (dvs. dersom det ikke er lovpålagte plikter eller overordnede interesser mot sletting), vil vi påvirke den forespurte slettingen uten ugrunnet opphold.
 • Begrensning:Hvis det er berettigede grunner for sletting, kan du også bruke disse grunnene til å be om en begrensning av databehandling i stedet;i et slikt tilfelle må de relevante dataene fortsatt lagres (f.eks. for å bevare bevis), men må ikke brukes på noen annen måte.
 • Innsigelse/tilbakekallelse:Du har rett til å protestere mot databehandling utført av oss hvis du har en berettiget interesse, og hvis databehandlingen utføres for direkte markedsføringsformål.Din rett til å protestere er absolutt i sin virkning.Ethvert samtykke du har gitt kan trekkes tilbake skriftlig når som helst og gratis.
 • Dataportabilitet:Hvis du, etter å ha gitt oss dataene dine, ønsker å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig, vil vi sende dem til deg i et elektronisk portabelt format.
 • Rett til å klage til datatilsynet:Vær også oppmerksom på at du har rett til å sende inn en klage til datatilsynet: Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du bor, din arbeidsplass eller stedet for det mistenkte bruddet, hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger har brutt GDPR.Du er imidlertid også velkommen til å kontakte oss direkte når som helst.

6. KONTAKTSKJEMA

Dine opplysninger, inkludert personopplysninger kommunisert gjennom kontaktskjemaene våre, sendes til oss via vår egen e-postserver med det formål å svare på dine henvendelser og blir deretter behandlet og lagret av oss.Dine data brukes kun til formålet som er spesifisert på skjemaet og slettes senest 6 måneder etter avsluttet behandling.

 

7.MERKNAD OM SIKKERHET

Vi bestreber oss på å ta alle mulige tekniske og organisatoriske tiltak for å lagre dine personopplysninger på en slik måte at de ikke kan nås av tredjeparter.Ved kommunikasjon via e-post kan ikke fullstendig datasikkerhet garanteres, og vi anbefaler derfor at du sender konfidensiell informasjon via overflatepost.

 

8.ENDRINGER I DENNE PERSONVERN FOR DATA

Vi kan gjennomgå denne personvernerklæringen fra tid til annen, hvis det er aktuelt.Bruken av dine data er alltid underlagt den aktuelle oppdaterte versjonen, som kan hentes påwww.alastinmarine.com/privacy-policy.Vi vil kommunisere endringer i denne personvernerklæringen viawww.alastinmarine.com/privacy-policyeller, hvis vi har et forretningsforhold med deg, via e-post til en e-postadresse knyttet til kontoen din.

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller noen av punktene ovenfor.Ta gjerne kontakt skriftlig når som helst ved å bruke følgende e-postadresse:andyzhang, I Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong-provinsen, Kina, eller e-postadresse:andyzhang@alastin-marine.com.Du kan også sende inn forespørselen din muntlig til vår databeskyttelsesavdeling på den nevnte adressen.Vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme forespørselen din uten unødig forsinkelse.